Privacyverklaring

H48 Gallery, gevestigd aan de Hoogstraat 48 te Nieuwpoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in deze Privacy Policy.

Persoonsgegevens die wij verwerken via de website

Wij verwerken alleen uw persoonsgegevens indien u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld per e-mail. Wij verwerken verder geen persoonsgegevens via de website.

Persoonsgegevens die wij verwerken van onze klanten

Bent u klant bij ons? Dan verwerken wij gegevens over u, zodat wij contact met u kunnen opnemen om onze dienstverlening te kunnen uitoefenen. Het kan daarbij gaan om: voorletters, aanspreeknamen en achternamen, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), een of meerdere woonadres(sen).

Bewaartermijn

Indien u klant bent (geweest) bij ons, worden uw gegevens 7 jaar bewaard zoals de Belastingwet vereist of zolang de relatie voortduurt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Nieuwsbrieven

Indien wij nieuwsbrieven (gaan) aanbieden en u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen, dient u zich daar expliciet voor te hebben aangemeld. Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk door onderaan onze nieuwsbrief op de afmeldlink te klikken.

Cookies

Onze website maakt gebruik van uitsluitend functionele cookies om de website goed te laten functioneren. Onze website maakt geen gebruik van analytische of tracking cookies.

Beveiliging van persoonsgegevens (SSL)

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een beveiligde verbinding via SSL (https).

 

Links

Op onze website worden mogelijk links geplaatst naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van websites van andere partijen. Zo zijn wij evenmin verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door die partijen.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@h48gallery.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij aanvullende informatie van u vragen om uw identiteit vast te stellen. Dit ter bescherming van uw privacy.

Vragen of klachten

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij ons. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Voor vragen of klachten over uw gegevens en/of de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met info@h48gallery.nl Heeft u uw klacht bij ons gemeld en is deze niet naar tevredenheid verholpen? Dan kunt u contact opnemen met de privacy-autoriteit.

Contactgegevens H48Gallery
Hoogstraat 48
2965 AM Nieuwpoort

Telefoon: 0184 - 600848
E-mail: info@h48gallery.nlWij zijn gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. De meest actuele versie van onze Privacy Policy treft u op onze website aan.