'Verdichting'

Door: Paul Peet & Margreet Kloosterman
Wanneer: 21 mei t/m 9 juli 2016

'Verdichting' met keramiek van Margreet Kloosterman, schilderijen van Paul Peet en poëzie van Corie Grootendorst.

Margreet Kloosterman en Paul Peet hebben beiden vrijheid van werken met hun materiaal. Ze gebruiken hun materiaal op zo'n manier, dat er onvoorspelbaarheid is ten aanzien van het uiteindelijke resultaat.

Margreet werkt vanuit gedraaide vormen, die zij vervormt, indrukt of insnijdt. Als keramist voelt ze zich verbonden met het element vuur. Voor de afwerking van een unica is ze gefascineerd door primitieve stooktechnieken. Naast raku is rookstoken haar passie. Rookstoken is een risicovol en spannend geduldwerk. De biscuit-gebakken objecten worden voor de stook gepolijst, overgoten met sulfaten en ingepakt in natuurlijke materialen. Het resultaat is moeilijk voorspelbaar, kan leiden tot grote vreugde en diepe teleurstelling, maar biedt telkens nieuwe inzichten.

Paul werkt als schilder op doek of paneel. Zijn onderwerp is veelal het landschap, vooral het rivierenlandschap. Met diverse materialen,olieverf, pastel, maar ook met as, zand en gruis zoekt Paul op een impressionistische wijze naar een expressie van zijn fascinatie met de natuur. Paul schildert meer of minder abstract zijn zoektocht naar een weergave van de dramatiek van verval, vergankelijkheid, de tijd en de zich steeds weer herstellende vegetatie.

Het werk van Margreet is soms ingetogen, en soms humorvol. Paul zijn werk nodigt uit tot contemplatie. Maar beider werk communiceert iets onderhuids, iets ongrijpbaars en geheimzinnigs. Het heeft iets mistigs, iets eenzaams. Het nodigt uit tot goed kijken en ervaren van vooral... stilte.

Opening
U bent van harte welkom op de opening van de tentoonstelling met poëzie door Corie Grootendorst op zaterdag 21 mei om 15:00 uur.

« terug