'Thousands and thousands of holes, searching for holiness'

Door: Els Koorevaar
Wanneer: 8 september t/m 19 oktober 2018

Els Koorevaar heeft een jaar lang piepkleine gaatjes geprikt in papier. Als een soort getijdenboek ontstonden weerslagen van weken, maanden en seizoenen. De beelden die deze procedure oplevert bestaan uit variaties op archetypische vormen, die een brede herkenbaarheid in zich dragen. Ze zijn ontstaan vanuit een bewuste beslissing niet te streven naar enige kunstzinnigheid of een nieuwe vorm van expressie.

De methode verraadt het verstrijken van de tijd. Weggegeten uit het papier, onthullen de beelden een proces dat concentratie en rust vereist, oproept en bevordert. Het resultaat: onopvallend, sober, zuiver, en ternauwernood zichtbaar, op de grens van zijn en niet-zijn, gedenktekens van innerlijke stilte.

Opening: zaterdag 8 september 2018 om 16.00 uur